Tanımı: Kredi Kartı Dönüşüm Programı

Kapsamı: Kredi Kartı Paketi şemsiyesi altında yer alabilecek her türlü iş ve ürün gereksinimlerine uygun çözümleri, açık sistemler üzerinde güncel yazılım teknolojileri kullanarak geliştirmektir. SAFİR Kredi Kartı Dönüşüm Programı, orta ve büyük ölçekli çok sayıda projeyi içermektedir.

Hedefler:

 • POS ve Üye işyeri Yönetim (POS Acquiring) hizmetlerini, güncel gereksinimlere yönelik hazırlanan SAFİR POS ve Üye işyeri Yönetim Paketi aracılığıyla yapabilmek,
 • Mevcut İş Bankası kredi kartı (Credit Card Issuing) ürünlerine yönelik hizmetleri, güncel gereksinimlere yönelik hazırlanan SAFİR Kredi Kartı Yönetim Paketi aracılığıyla yapabilmek,
 • Piyasa şartlarına göre rekabet gücünü artırabilmek amacıyla, artan işlem hacmini yeni yapı ile sorunsuz bir şekilde desteklemek,
 • İş birimleri tarafından talep edilecek projelere daha hızlı ve verimli bir şekilde cevap vererek İş Bankası’nın rekabet gücünü artırmak,
 • İş Bankası Bilgi İşlem Müdürlüğü ile yapılacak çalışmalar ile operasyonel süreçlerin verimliliğini artırmak,
 • Online işlem süreleri ve sistem kesintisizlik sürelerinde sağlanacak olan altyapısal iyileştirme çalışmalarıyla bireysel ve kurumsal müşteri memnuniyetini artırmak,


Projenin Başarıları:

 • BKM ve VISA IP haberleşmesinin SAFİR üzerinden sağlanması. (Günlük ortalama 1.000.000 adet işlem SAFİR üzerinden iletilmektedir. Sistem kesintisizlik oranında önemli iyileşmeler sağlanmıştır),
 • İş Bankası EMV chip kartlarının doğrulaması, şifre ve risk yönetiminin SAFİR sistemi üzerinden yapılması,
 • Mastercard Takas IPM dönüşüm modülünün devreye girmesi. (İş Bankası'nın Mastercard takaslaşması SAFİR üzerinden otomatik olarak yapılmaktadır).

Kullanılan Teknolojiler:

 • Microsoft .NET Framework 2.0 ve üzeri
 • Oracle 10g
 • Microsoft Windows 2003 server
 • Monitoring services
 • C++ uygulamalar (Moduler engines)
 • Batch uygulamalar (Takas, End Of Cycle, End of Day)
 • C# ön yüzler
 • Web service XML
 • İş Bankası ile IBM MQ iletişim