Tanımı: Yazışma, İş Akışı ve Doküman Yönetimi

Kapsamı: Sinerji sözlük anlamıyla, iş birliği ve uyum içinde çalışma, birbirini güçlendirme demektir. Sinerji Altyapısı, yazışma ve doküman iletim hızını artırarak, iş verimini yükseltmek, kurum içi ve kurum dışı iletişimi hızlı ve kesintisiz sağlamak, çağdaş bir kurumsal çalışma, yazışma, doküman yönetimi ve iş akışı altyapısı oluşturmak ve dolayısı ile kurumların rekabet gücünü artırmak üzere oluşturulmuştur.

Kurumsal ağ üzerinde dağınık olarak bulunan hizmetlerin, tek çatı altında toplanarak; bakım, işletme ve geliştirme maliyetlerinin düşürülmesi de verimlilik açısından son derece önemlidir.

Hedefler:

 • Kurumsal yazışmaların yapılabilmesini ve kurumsal aktivitelerin elektronik ortamda takibini sağlayarak yazışma hızını ve iş verimini artırmak,
 • Kurumsal yazışma, belge ve verilerin sınıflandırılmış biçimde kurumsal elektronik depolarda biriktirilmesini sağlamak ve ortak kullanımı sayesinde kurumsal bellek oluşturmak. Oluşturulan kurumsal belleği güvenli ortamda saklamak,
 • Kurumsal süreçlerin elektronik ortama alınarak, süreçlerin etkin olarak işletilmesini, ölçülmesini ve iyileştirilmesini sağlamak,
 • Kurumsal aktivitelerin dokümante edilebilmesi sayesinde, işleri kişilerden bağımsız hale getirerek kurumsal deneyim oluşturmak ve oluşturulan kurumsal deneyimi güvenli ortamda saklamak,
 • Süreç aktörleri hakkında anlık bilgiler ve raporlar ile yöneticilerin etkinliğini artırmak,
 • Kağıt, telefon, faks, posta servisi ve kırtasiye kullanımını kontrol altına alarak tasarruf yapılmasını sağlamak,
 • Günümüzün vazgeçilmez unsurları olan B2B (kurumlar arası), B2C (kurum-müşteri arası) ve B2E (kurum - çalışan arası) kavramları ile uyumlu ve çağdaş kurumsal çalışma, yazışma ve yönetişim altyapısı oluşturarak hizmet kalitesini, verimliliği ve rekabet gücünü artırmak.


Projenin Başarıları:

Sinerji Sistemi İş Bankası'nda, 65'e yakın genel müdürlük birimi ile 850'ye yakın şubesinde yaklaşık 15.000 kullanıcıya hizmet vermektedir. Bunun yanında İşNet A.Ş. bünyesinde 100'e yakın kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. Sistem saniyede 100 işlem kapasitede çalışmaktadır.

 • 915 birim (Şube + GM birimleri) ve 15.000 kullanıcı
 • Oturum Sayısı: gün içinde ~8000
 • 13 milyonun üstünde yazışma
 • Media 2000'den gelen ~1 Terrabyte veri
 • 2 CPU + 2 GB RAM Web Sunucusu
 • 4 CPU + 8 GB RAM Veri tabanı Sunucusu (SQL2000, Veri büyüklüğü > 140 GB)


Kullanılan Teknolojiler:

 • Microsoft .NET Framework 1.1, .NET Framework 2.0
 • XML Web Services
 • Microsoft Windows 2003 Standart Server
 • Microsoft IIS 5.0/6.0
 • Microsoft SQL Server 2000, ADO.NET 1.1, 2.0
 • Exchange Server 5.5/2000, 2003