Akıllı kart pazarının potansiyeli ve sektördeki eğilimler dikkate alındığında, ülkede ve bölgede uzun yıllar yeni çözüm gereksinimlerinin doğacağı konusundaki görüşler kabul görmektedir. Bu görüşlerden yola çıkarak, SoftTech, şimdiden, pazarda gelecek için pozisyonunu almış, böylelikle sadece ülkenin değil Avrupa'nın da bu alandaki kilit oyuncularından biri haline gelmeyi hedeflemiştir.

Bu hedefe yönelik olarak, Kart Ekspres ürünü ile çeşitli gereksinimlere çözüm sunmanın yanı sıra, konuyla ilgili bilgi birikimi sayesinde en uygun ve en kaliteli çözümün oluşturulmasında danışmanlık verme yeteneğine sahiptir.

Çok katmanlı ve servis yönelimli mimari yaklaşımlarına uygun şekilde geliştirilmiş olan Kart Ekspres, Kiosk, ATM, POS gibi birçok donanım ve üçüncü şahıs yazılımları ile bütünleşik çalışabilme özellikleri sayesinde benzer çözümler arasında öne çıkmaktadır.

Katmanlar ve bileşenler arasındaki iletişim, iyi tarif edilmiş yazılım arayüzleri üzerinden yapılmaktadır. Bu özelliği Kart Ekspres’e, yeni uygulamaların daha kolay geliştirilebilmesi ve kurumlarda bulunan mevcut uygulamalara daha kolay ve az maliyetle bütünleşme imkânını sağlar. Diğer bir deyişle kurumlar mevcut sistemlerinden vazgeçmeksizin Kart Ekspres bünyesindeki uygulamaları devreye daha kolay alabilirler.

Akıllı kartlar, akıllı kart uygulamalarının en temel bileşeni olarak kabul edilir ve kullanıcıların uygulamaları kullanabilmeleri için bu kartları taşımaları gerekir. Sayıları her geçen gün artan uygulamaların her biri için kullanıcılar çoğu zaman ayrı bir kart kullanmak durumunda kalmaktadırlar. Üzerinde birçok uygulamayı destekleyecek şekilde biçimlendirilebilir belleğe sahip MIFARE akıllı kart teknolojisi, bu soruna, önemli bir çözüm getirmiştir. Böylece farklı uygulamalar için aynı kartın kullanılabilmesi mümkün olmuştur. SoftTech bu imkânı bir adım daha ileri götürerek, akıllı kart uygulamaları için kullanılan kartlar ile yaşamımızda en yoğun olarak kullanmak durumunda kaldığımız diğer bazı kartları bir araya toplayabilmektedir. Örneğin işyerinize girerken kullandığınız akıllı kartınızın aynı zamanda banka kartı olmasını veya alışverişlerinizde kullandığınız kredi kartını karayollarının KGS kartı olarak (Kartlı Geçiş Sistemi) kullanabilmenizi, hatta bu kartları personel veya öğrenci kimlik kartları olarak da kullanabilmenize olanak tanımaktadır.

Özellikle e-cüzdan uygulamalarında (akıllı kartınıza yüklediğiniz sanal para ile güvenli alışveriş imkânı sağlayan uygulamalar), akıllı kartlara hızlı, güvenilir ve kolay biçimde kredi yüklemek için özel bir çözüm Kart Ekspres’in bünyesindeki Kredi Yükleme Uygulaması ile yapılabilmektedir. Bu uygulama akıllı kartınızı banka hesabınız ile eşleştirip, banka hesabınızdan akıllı kartınıza, akıllı kartınızdan da banka hesabınıza kolaylıkla para transferi yapabilmenizi sağlamaktadır.

Kart biçimlendirme uygulamasında kartın içine istenen özellikler eklenmekte ve kullanılmayan alanlar isteğe bağlı olarak kapatılabilmektedir. Örneğin aynı kartın hem e-cüzdan hem de kişisel bilgi saklayabilen bir ortam haline getirilmesi kart biçimlendirme uygulaması ile mümkün olmaktadır.

Geçiş kontrol uygulaması ise tanımlı kartların, tanımlanmış zaman dilimlerinde, tanımlanmış kapılardan ya da turnikelerden geçebilmesini, bu geçişlere ait kayıtların tutulmasını ve puantajların çıkarılmasını sağlar.