Şirketimiz tarafından taahhüt edilen tüm projeler, Proje Yönetim Ofisi çatısı altında, PMI (Project Management Institute) standartlarına uygun olarak yapılandırılmış proje yönetimi yaklaşımıyla değerlendirilmektedir. Proje yaklaşımımızın temeli, müşterilerimizin isteklerini doğru ve eksiksiz olarak anlayarak, istenen nitelikte ve kalitede özel çözümler üretmektir.

Projeler; büyüklük, süre, kaynak, eğitim gereksinimleri ve müşteri istekleri doğrultusunda değerlendirilerek, CMMI 3 kapsamında tanımlanmış SoftTech'e özel süreçlere uygun olarak yönetilmektedir.

Projeler, süreç odaklı yaklaşımla, her aşamasının kayıt altına alındığı, istenen nitelikte hizmet ve ürünlere ulaşmak için destekleyici faaliyetler olan Kalite ve Risk Yönetiminin uygulandığı bir yaşam döngüsü içinde ele alınmaktadır.
Her projede proje yönetim süreci kapsamında mühendislik süreçlerinin uygulamaları takip edilerek projenin zamanında, bütçesine ve kapsamına uygun bir şekilde tamamlanması hedeflenir. Hedefe ulaşmak için proje yönetimine paralel olarak

  • Değişiklik Yönetimi
  • Tedarikçi Yönetimi
  • Ölçme ve Analiz
  • Risk Yönetimi
  • Karar Analizi ve Çözümleme

süreçleri işletilir.