SoftTech, İŞ grubunun en genç üyelerinden biri olarak, Türkiye'nin en büyük bankası olan İş Bankası'nın yıllardır yürüttüğü faaliyetlerden edindiği deneyim ve bilgi birikimini bilişim alanında ileri teknolojiye sahip ürün ve çözümler olarak pazara aktarmaktadır. SoftTech, grubunun sahip olduğu prestij ve güvenilirliği sahip olduğu en önemli güç olarak kabul eder.

SoftTech, hedeflere ulaşmanın yolunun sadece yeni teknolojiyi kullanmak değil; teknolojiyi daha da ileriye götürecek araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekten geçtiğinin bilincinde olarak, AR-GE çalışmalarına önemli ölçüde kaynak ayırır.

SoftTech, projelerini her biri konusunda uzman olan kişilerden kurulu ekipler ile yürütür. Tecrübeli çalışanların deneyimi ile genç çalışanların dinamizminin en etkin biçimde kullanılabileceği proje organizasyonları belirler. İnsan kaynaklarını verimli ve yerinde kullanmayı, başarıda esas kabul eder.

SoftTech, geçmişteki başarı öykülerini ve referanslarını, güçlü ve güvenilir olmanın en önemli ölçütü olarak algılar. Birlikte önemli projeler yürüttüğü müşterilerinin memnuniyetini önemser ve müşterilerinden gelen geri beslemeyi kendini geliştirmek için en etkin biçimde kullanır.

SoftTech'in proje yaklaşımı, müşteri gereksinimlerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde anlaşılması, dokümante edilmesi, projelendirilmesi ve bu gereksinimlere yönelik çözümler üretilmesi olarak özetlenebilir. Proje çalışmaları boyunca, tüm süreçler kayıt altına alınmakta ve müşteri onaylı ilerleme yöntemi esas alınmaktadır. Projelerin her aşamasında risk takibi ve kalite yönetimi süreçleri titizlikle uygulanmaktadır.