"GullsEye Liman Otomasyon Sistemi Verimliliğin Anahtarı!"

GullsEye Liman Otomasyon Sistemi günümüz modern limanlarında verilen Konteyner, RoRo, Genel Yük, Antrepo ve Kapalı ambar hizmet süreçlerini hızlandıran, sağladığı görsellerle kullanıcının işini kolaylaştıran, verimliliği artıran bir otomasyon çözümüdür.

Tüm kurumların temel hedefi operasyonel verimliliği, müşteri memnuniyetini artırmak ve denetlenebilir bir yapıya sahip olmaktır. Karmaşık sistemlerin, insan aktivitelerinin ve makine etkileşimlerinin artması bu hedefe ulaşmayı olduğundan daha güç bir hale getirmektedir.
Liman sahalarının büyüklüğü, personel sayısı, ekipman sayısı, gemi trafiği ve yük elleçleme boyutu düşünüldüğünde, limanda bir gün içinde yapılan insan ve makine aktiviteleri binlerce olabilmekte ve yapılan işin organizasyonu gün geçtikçe karmaşıklaşmaktadır.

GullsEye Liman Otomasyon Sistemi ile bu karmaşık ortamlarda verimliliğin ölçülmesi ve artırılması amaçlanmıştır.
Verimliliği, müşteri memnuniyetini ve denetlenebilirliği  artırmak için:

 • Tüm operasyonları, el terminalleri ve dokunmatik ekranlar kullanarak, kablosuz iletişim ile gerçekleyerek, personel ve departmanlar arası iletişimi anında sağlayarak bilgi akışından kaynaklanan gecikmeleri ve iş kayıplarını ortadan kaldırır.
 • Yapılacak tüm işlerin önceden planlanması ile operasyon maliyetini düşürür ve optimizasyon yetenekleri ile yanlış istiflemeden kaynaklanan gereksiz elleçleme maliyetlerini ortadan kaldırır. Simülasyon yetenekleri ile operasyon sırasında çıkacak çeşitli sürprizlere karşı önceden hazırlıklı olma ve daha etkin bir biçimde müdahale imkanı sunar.
 • Rıhtımların etkin bir şekilde planlanmasını sağlayarak limanın gemi yanaştırma kapasitesini artırır. İstif sahalarının düzgün planlanmasını sağlayarak limanın istif kapasitesini artırır.
 • Otomatik iş akışları limanın operasyonel hızını artırır ve iş süreçlerini standartlaştırır.
 • Operasyonun tüm aşamalarını kayıt altına alır. İzleme ve raporlama araçları ile operasyonel ve mali veriler üzerinde kapsamlı kontrol sağlar.
GullsEye
Bileşenler
 • Tasarım
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
 • Planlama
 • Optimizasyon
 • Operasyon
 • Liman İzleme
 • Ticaret
 • Yönetim
Teknoloji

GullsEye Liman Otomasyon Sistemi, SoftTech ekibindeki teknik beceri merkezi gruplarının değerlendirmeleri sonucunda, görsel ve mimari olarak en ileri yazılım teknolojileri, İş Net'in altyapı ve donanım konusundaki bilgi birikimi ile birleştirilerek yapılandırılmış olup aşağıdaki teknolojileri barındırır.

 • 3D modelleme ile liman tasarımı, liman izleme ve planlama işlevleri
 • Masaüstü uygulamalarında ve ekipmanlarda kullanılan dokunmatik terminallerde WPF ile zengin kullanıcı arayüz deneyimi
 • Hızlı, esnek  ve gelişmiş iş akış yönetimi
 • .Net  Compact Framework ile gelişmiş el terminal uygulama mimarisi
 • Wireless, GPS gibi kablosuz iletişim mimarisi
 • Servis yönelimli mimari
 • Esnek ve güvenli  uygulama altyapısı